ล็อกซเล่ย์” เฮ!รับไลเซ่นส์ ลุยบริการมือถือ3จีบนคลื่นความถี่ “ทีโอที”

นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กทช. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีมติอนุมัติใบอนุญาต(ไลเซ่นส์)ประเภทที่ 1( การให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี หรือ MVNO) ให้กับ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด มหาชน และบริษัท 365 คอมมูนิเคชั่น จำกัด โดยมีอายุของใบอนุญาต 5 ปี ซึ่งที่ผ่านมานี้ กทช.เคยให้ใบอนุญาตประเภทเดียวกันแก่บริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) ไปแล้ว ก่อนหน้านี้ บริษัททีโอที ได้จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้กับ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด( มหาชน)และบริษัทบริษัท 365 คอมมูนิเคชั่น จำกัด รายละ 2 หมื่นเลขหมาย เพื่อให้ทั้งสองรายนำไปให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่3จี บนคลื่นความถี่ของ ทีโอที (1900 MHz ) ในช่วงที่ทีโอที เริ่มเปิดให้บริการ โดยทั้งสองรายจะเข้าไปทำตลาดและ และให้บริการแทน ทีโอที นายสุรนันท์ กล่าวว่า สำหรับการให้บริการในลักษณะดังกล่าวถือเป็นธุรกิจใหม่ กทช.ควรที่จะต้องดูกรอบการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการแข่งขันที่ดีและมีบริการที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน สำหรับการบริการในลักษณะดังกล่าวในต่างประเทศ อย่างเช่นในญี่ปุ่น พบว่าเป็นการให้บริการเฉพาะกลุ่ม เช่น ในกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังซื้อสูง ส่วนการออกใบอนุญาต 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1GHz ของ กทช.นั้น หลังจากมีการทำประชาพิจารณ์ไปเรียบร้อยแล้ว คาดว่า จะมีการนำเสนอให้ คณะกรรมการ กทช.พิจารณาได้ในสัปดาห์หน้า ส่วนการส่งหนังสือให้ คณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความว่า กทช.มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเปิดประมูลใบอนุญาต 3 จีหรือไม่นั้น คาดว่า จะมีความคืบหน้าในสัปดาห์หน้าเช่นกัน

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: