เคาะราคา3จีเริ่ม8พัน-1หมื่นล้าน “เอไอเอส”โอดแพงกัดฟันประมูล

พล.อ.ชู ชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กทช. ในวันที่ 21 ตุลาคม น่าจะได้ข้อสรุปราคาเริ่มต้นการประมูลใบอนุญาต (ไลเซ่นส์) 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งไลเซ่นส์สำหรับคลื่น 10 เมกะเฮิร์ตซ์ จำนวน 3 ใบนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อใบ และไลเซ่นส์สำหรับ 15 เมกะเฮิร์ตซ์ จำนวน 1 ใบ ราคาจะสูงกว่า 1 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวคำนวณจากการนำคลื่นความถี่ไปใช้ประโยชน์ ไม่ใช่คำนึงถึงการสูญเสียโอกาสของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่าง กทช.และบริษัทที่ปรึกษา เนร่า ซึ่งเชื่อว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และผู้สนใจเข้าร่วมประมูลรับได้ โดยไม่จำเป็นต้องผลักภาระไปยังผู้ใช้บริการในภายหลัง นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร เลขาธิการ กทช. กล่าวว่า การสรุปราคาประมูลเบื้องต้น ต้องมีความชัดเจนก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) การจัดสรรคลื่นความถี่ 3 จี ที่จะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ พร้อมกันนี้ กทช.จะดำเนินการควบคู่ไปกับการรอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องบทบาทและหน้าที่ กทช.ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550 หรือไม่ หลังได้รับการทักท้วงจากหลายฝ่าย และมาตรการที่จะไม่ให้ผู้ให้บริการโอนลูกค้าไปบริษัทใหม่ นายวิเชียร เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า หากราคาออกมาในลักษณะดังกล่าวจริงถือว่าค่อนข้างสูง และเห็นว่าวิธีการคำนวณของ กทช. และบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ อาจจะไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่จะได้รับจากผู้บริโภค ขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังต้องมีภาระด้านการลงทุนโครงข่ายอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดจะต้องไปเป็นต้นทุนการให้บริการ ในที่สุดต้องผลักภาระไปให้ผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม เอไอเอสไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องเข้าร่วมประมูลด้วย

Source: Link

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: