3 จีใครได้ … ไทยเสีย

3จี ใครได้…ไทยเสีย

    “3 จี” เป็นอีกก้าวของการพัฒนาการสื่อสารทางมือถือ  ขณะที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง…
   
    ก่อนจะมาถึงวันนี้ก็มีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ “3 จี” ในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีหรือไม่มีอำนาจดำเนินการของ กทช.ในปัจจุบัน, ค่าตอบแทนที่รัฐจะได้รับจากการให้บริษัทเอกชนไปดำเนินการ, ผลกระทบต่อบริษัทสื่อสารของรัฐ, การได้รับบริการที่ดีของประชาชน และล่าสุด อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ก็เผยถึงข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ของที่ประชุม ครม. เศรษฐกิจ ซึ่งก็รวมถึงประเด็นกติกาการแข่งขันต้องดี
   
     อย่างไรก็ตาม กับข้อสังเกตเกี่ยวกับ “3 จี” นั้น ก็ยังรวมถึงประเด็น… “ไทยหรือต่างชาติ” ที่จะได้สิทธิมือถือ 3 จี ในประเทศไทย และ… “ความมั่นคงของประเทศ” อันเนื่องจาก 3 จี ด้วย !!
   
     ประเด็นหลังนี้ ผู้ที่ออกมาจุดพลุ หลัก ๆ ก็คือ ศุภชัย เจียรวนนท์ บิ๊กบอส บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทสื่อสารที่ให้บริการโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน ซึ่งแม้การออกมาจุดพลุในเรื่องนี้จะมีบางฝ่ายมองว่าบริษัทนี้ก็มีสถานะทับซ้อนอยู่ เพราะก็คงจะเข้าประมูลคลื่น 3 จี ด้วย แต่ประเด็นที่ถูกจุดพลุนี้ก็ใช่ว่าไม่น่าคิด…
   
     เพราะ… ที่ผ่านมาฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็เคยมีการพิจารณาถึงประเด็นการครอบงำกิจการโทรคมนาคมในไทยโดยคนต่างด้าวที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจเอกชนเพียว ๆ โดยหลักใหญ่ใจความที่เคยมีการพิจารณาก็คือ… กรณีมีการครอบงำกิจการหรือมีพฤติกรรมที่ส่อหรือมีแนวโน้มว่าจะมีการครอบงำโดยคนต่างด้าว หากคนต่างด้าวดังกล่าวเป็น รัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจต่างประเทศ บริษัทรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรธุรกิจหรือองค์กรรูปแบบอื่นใดที่รัฐบาลต่างประเทศหรือผู้แทนหรือตัวแทนของหน่วยงานดังกล่าว เป็นเจ้าของและควบคุม ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ก็ควรต้องมีการสอบถามความเห็นจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม ว่า มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่ และหากหน่วยงานใดเห็นว่ามีผลกระทบ ก็อาจออกคำสั่งให้ระงับการดำเนินการที่ถือว่าเป็นการครอบงำกิจการ
   
     เรื่องนี้ในตอนนี้แผ่ว ๆ ไป แต่จุดนี้ก็บ่งชี้ว่า “โทรคมนาคม” เกี่ยวข้องกับ “ความมั่นคงของชาติ” ซึ่ง “3 จี” ก็เป็นการโทรคมนาคมรูปแบบหนึ่ง ที่พัฒนาขึ้นจากระบบมือถือเดิมที่เป็นยุค 2 จี และ 2.5 จี
   
     ทั้งนี้ ทางผู้จุดพลุเรื่องความมั่นคงตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจต่างชาติเกี่ยวข้องกับบริษัทธุรกิจสื่อสารที่ให้บริการในไทย ซึ่งกับ “3 จี” ที่จะเป็นการสื่อสารยุคใหม่ที่เสรีและครอบคลุมคนไทยในวงกว้างกว่าที่ผ่านมามาก ประเทศไทยจำเป็นต้องพิจารณาในจุดนี้ให้ดี ซึ่งมิใช่ไปกีดกันบริษัทใด หากแต่ ควรมีกติกาที่เหมาะสม-รัดกุม เพื่อป้องกันปัญหาความมั่นคง ซึ่งประเทศอื่น ๆ เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก
   
     ศุภชัยยังแสดงจุดยืนหลักอีกจุดหนึ่งว่า… ณ ปัจจุบันหากประเทศไทยจะให้สิทธิบริษัทสื่อสารในการให้บริการ “3 จี” โดยวิธีประมูล โดยคำนึงถึงแต่เม็ดเงินที่จะเข้ารัฐสูง ๆ เป็นหลัก บริษัทสื่อสารที่มีทุนมากและเกี่ยวพันถึงรัฐวิสาหกิจต่างชาติย่อมไม่มีปัญหา แต่ปัญหาจะเกิดกับบริษัทไทย ขณะที่เมื่อต้นทุนประมูลสูง การใช้บริการของคนไทยด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูก ก็ย่อมเป็นสิ่งที่เกิดควบคู่กันไปได้ยาก ดังนั้น จึงควรมีการกำหนดเม็ดเงินตรงนี้ในระดับที่เหมาะสมเท่านั้น ซึ่งบริษัทไทยก็จะแข่งขันได้ อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจว่า คนไทยจะได้ใช้ของดีราคาถูก และกับวิธีการประมูลนั้นในหลายประเทศก็มีบทพิสูจน์ว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้มาก ขณะที่วิธี “ประกวด” โดยยึดแผนดำเนินการให้บริการที่ดีเป็นเครื่องมือพิจารณาให้สิทธิ เป็นวิธีหนึ่งที่ไทยควรจะได้พิจารณา
   
    กับการออกมาจุดพลุของบางค่ายสื่อสารดังที่ว่ามาข้างต้น แน่นอนว่าย่อมจะถูกมองว่าเพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยมีการวางกติกา “มือถือ 3 จี” ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนด้านการสื่อสารไร้สายครั้งสำคัญของไทย มีแนวโน้มครอบคลุมเข้าถึงคนไทยโดยตรงราว 16-17 ล้านครัวเรือน โดยคำนึงถึงประโยชน์คนไทยจริง ๆ คำนึงถึงการเป็น กติกาการแข่งขันที่ดี อย่างที่นายกฯอภิสิทธิ์-ครม.เศรษฐกิจระบุ มีกติกาที่ให้บริษัทไทยแท้ หรือแม้แต่บริษัทของรัฐ ได้มีโอกาสร่วม แข่งขันกันให้บริการประชน พร้อม ๆ ไปกับการมีแนวทาง ป้องกันความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงของชาติ ในลักษณะที่มิใช่การกีดกันบริษัทใด ขณะเดียวกันกับเรื่องรายได้เข้ารัฐก็ ระวังการได้มากแต่ไม่คุ้มเสีย ถ้าเป็นเช่นนี้ได้ก็น่าจะ เป็นประโยชน์ที่ลงตัวต่อประเทศไทย-คนไทย มิใช่หรือ ?
   
     “ระบบการสื่อสาร” ถือว่าสำคัญไม่ต่างจาก “ระบบธนาคาร”
     
     “มีประโยชน์” แต่ก็จำเป็นต้อง “มีมาตรการป้องกันปัญหา”
   
    “มือถือ 3 จี” ประเทศไทย-คนไทยจะได้ประโยชน์แค่ไหน ?
   
    วันนี้เสียงยังแตก…ต้องรอดูบทสรุปอย่างห้ามกะพริบตา !!!.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: