ผลเทียบเคสจริง 3G License จากญี่ปุ่นและUK

วิธีการประกวด คุณสมบัติ(Beauty Contest)คือการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติความสามารถด้านการเงิน,ด้าน เทคนิค,ด้านธุรกิจ,ความพร้อมในการวางโครงข่ายและประสบการณ์ในการ ให้บริการมาก่อน เป็นต้น โดยไม่ได้มุ่งเน้นการได้มาซึ่งมูลค่าคลื่นความถี่สูงสุดดังเช่นวิธีการ ประมูลในการให้ใบอนุญาต 3G แต่คำนึงถึงผล ประโยชน์สาธารณะต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ ทั้งในด้านของการมีอัตราการใช้บริการ 3G หลีกเลี่ยงการผลักภาระต้นทุนไปที่ค่าบริการ

ญี่ปุ่น ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 ได้มีการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการ 3 ราย ได้แก่ NTT DoCoMo  KDDI และ J-Phone (ตอนหลังเปลี่ยนเป็น Softbank) ทั้งนี้ การออกใบอนุญาตดังกล่าวจึงเป็นการจัดสรรใบอนุญาตโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคลื่นความถี่เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษแต่อย่างใด โดยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคลื่นความถี่ตามปกติที่กฎหมายกำหนด โดย ซึ่งทั้งสามรายเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G รายเดิมในตลาด

ผลคือ NTT DoCoMo    ได้เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกของโลก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยใช้เวลาเข้าสู่ตลาด ประมาณ 15 เดือนหลังจากได้รับใบอนุญาติ และสามารถขยายบริการได้ครอบคลุมถึงร้อยละ 80 ของประชากรในปี 2545 (2ปีหลังได้ใบอนุญาติ) และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98 ในปี 2546 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.9 ในปลายปี 2548 นั่นเอง

จำนวนผู้ใช้บริการ 3G เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น โดยในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2552 มีจำนวนผู้ใช้บริการ 3G คิดเป็นร้อยละ 97 ของจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด

อัตราส่วนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในประเทศญี่ปุ่น

Japan

UK ใช้วิธีประมูลใบอนุญาตจำนวน 5 ใบ เป็นใบอนุญาต A สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่เท่านั้น โดยมีผู้เข้าร่วมประมูลที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น13 ราย ผู้เข้าประมูลแต่ละรายต้องวางหลักประกันทางการเงินรายละ 2.99 พันล้านบาท มีอายุของการอนุญาตถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2021 (ประมาณ 21 ปี 6 เดือน) รวมทั้งมีข้อกำหนดการวางโครงข่ายให้ครอบคลุม 80% ของจำนวนประชากรภายในสิ้นปี 2550 (คุ้นๆกับวิธีแถวๆบ้านเราไหมครับ)
ผล สิ้นสุดลงในวันที่ 27 เมษายน 2543 ผลจากการประมูล ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G รายเดิมในตลาดจำนวน 4 ราย ได้แก่ O2   Vodafone  Orange และ T-Mobile และผู้ประกอบการรายใหม่ ได้แก่ Hutchison 3G (3 UK)

Hutchison 3G (เริ่มประมูลที่ 7.49พันล้านบาทแต่จบที่ 263 พันล้าน) เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ให้บริการ 3G ซึ่งเปิดตัวในวันที่ 3 มีนาคม 2546 ใช้ระยะเวลา 16 เดือนในการเข้าสู่ตลาด การเปิดให้บริการ 3G เป็นไปอย่างเชื่องช้า รายสุดท้ายเปิดให้บริการ 3G ราวปลายปี 2547 ซึ่งในเวลาเดียวกัน NTT DoCoMo สามารถให้บริการ 3G ครอบคลุมถึง 99.9% ของประชากรเรียบร้อยแล้ว

โดยในไตรมาสที่สองของปี 2552 มีรายงานผู้ใช้ 3G คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 32.58 ของผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้  ผู้แข่งขันในตลาดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังมีแนวโน้มลดจำนวนลง โดยในเดือนกันยายน 2552 ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G จำนวน 2 ราย ได้แก่ T-Mobile UK และ Orange UK ตัดสินใจควบรวมกิจการ

อัตราส่วนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในสหราชอาณาจักร

UK

Advertisement

One Response to ผลเทียบเคสจริง 3G License จากญี่ปุ่นและUK

  1. อยากใช้ 3G มั้งแล้วง่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: