“ศุภชัย”เชื่อ3Gพลิกโฉมอุตฯสื่อสาร

“ศุภชัย” ชี้อุตสาหกรรมสื่อสารปีหน้าไม่โต ถ้า 3G ไม่เกิด เชื่อ 3G จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมโทรคมไทย ผู้ใช้จะบริโภคแบนด์วิธจำนวนมหาศาล ประกาศความพร้อมลงทุน 3G ด้วยเงินลงทุนปีละกว่าหมื่นล้านบาท

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงภาพรวมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยว่า อุตสาหกรรมสื่อสารจะขยับตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ถ้า 3G ไม่เกิดอุตสาหกรรมนี้จะไม่โต แต่ถ้าเทคโนโลยีนี้เกิดจะทำให้เกิดมิติใหม่ของอุตสาหกรรม เพราะจะทำให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

นอกจากนี้รัฐบาลและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อประยุกต์เรื่องของ เทคโนโลยีกับโนว์ฮาวเข้าด้วยกัน แล้วให้เอกชนเป็นผู้ผลักดัน ขณะเดียวกันหากภาครัฐให้การสนับสนุนเรื่องโน้ตบุ๊กก็จะทำให้การเข้าถึง อินเทอร์เน็ตทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะทำให้มีการใช้แบนด์วิธ (ความถี่) เกิดขึ้นจำนวนมหาศาล

“อุตสาหกรรม สื่อสารไทยมีอะไรให้ทำอีกมาก แต่ภาครัฐต้องมีความชัดเจนว่าต้องทำอย่างไรจะให้บรอดแบนด์เข้าถึงผู้บริโภค ถ้าเร่งเรื่องพวกนี้ได้จะทำให้สังคมไทยมีความยั่งยืนได้”

สำหรับการลงทุนของทรูเฉลี่ยปีละประมาณ 8 พันล้านบาท เป็นการลงทุนในส่วนของธุรกิจโทรศัพท์มือถือ 50% แต่ถ้าได้ใบอนุญาต 3G ก็จะมีการลงทุนเพิ่มอีกปีละ 5 พันล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์หรือเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นก็ได้ ซึ่งกลุ่มทรูมีความพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้ว เพราะมีรายได้ก่อนหักภาษีทั้งปีกว่า 2 หมื่นล้านบาท ทำให้มีศักยภาพในการลงทุนปีละ 9 พันล้านบาทถึง 1หมื่นล้านบาท
ส่วนรายได้ธุรกิจโทรศัพท์มือถือนั้นคาดว่าภายใน 3 ปีสัดส่วนบริการด้านข้อมูล (นอนวอยซ์) จะมากกว่า 50%

พร้อมกันนี้ กลุ่มทรูยังได้เปิดเว็บไซต์ http://www.trueplookpanya.com ซึ่งเป็นคลังความรู้ดิจิตอลในรูปแบบมัลติมีเดียที่ผสมผสาน ระหว่างสื่อการนำเสนอที่น่าสนใจ กับสาระการเรียนรู้ในหลากหลายสาขาวิชา สร้างแหล่งการเรียนรู้แนวใหม่สำหรับเยาวชนไทยทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึง ข้อมูลความรู้และภูมิปัญญาได้อย่างทัดเทียมกัน

ด้วยเนื้อหาในหลายหมวดครอบคลุมทุกความสนใจ เช่น คลังความรู้ คลังข้อสอบ ความรู้คู่คุณธรรม สารพันความรู้ สนามเด็กเล่น สนามปัญญา และกิจกรรมในโครงการทรูปลูกปัญญา โดยมุ่งเปิดโลกทัศน์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้ผู้เข้าเว็บไซต์เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันเนื้อหาการเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา พร้อมเชิญชวนคณาจารย์ ผู้ปกครอง และเยาวชนไทย เข้าร่วมแบ่งปันข้อมูลความรู้บนเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่สู่สังคมได้

ส่วนการลงทุนในส่วนของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญานี้ใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท จากงบทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการปลูกปัญญาของกลุ่มทรูที่ตั้งไว้ปีละ 50-80 ล้านบาท

“เราเห็นว่าการทำตรงนี้เป็นซีเอสอาร์รูปแบบหนึ่งและจะเป็นจุดที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักเรียนนักศึกษาได้”

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: