“คนหูหนวก”ยิ้ม เตรียมใช้ 3G ทีโอที

ทีโอทีเปิดบริการ 3G เอื้อประโยชน์ผู้พิการทางหูให้สื่อสารถึงกันไร้ขีดจำกัด ผ่านการส่งภาษามือด้วยโทรศัพท์ยุคใหม่ สื่อสารแบบเห็นหน้า ช่วยยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารของไทย

นายวรุธ สุวกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที กล่าวว่า การเปิดให้บริการ 3G ในระยะแรกให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะต่อไปจะให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการสื่อสารให้แก่คนหลากหลายกลุ่ม ในจำนวนนี้ คือกลุ่มผู้พิการทางหู ซึ่งใช้การสื่อสารด้วยภาษามือ ต่อไป 3G จะช่วยให้พูดคุยกันได้แบบเห็นหน้า สามารถส่งภาษามือโต้ตอบกันไปมาได้เหมือนจริง

ปัจจุบัน กลุ่มผู้พิการในประเทศไทยมีประมาณ 1.9 ล้านคน เป็นผู้พิการทางหูประมาณ 200,000 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับการศึกษาในขั้นอุดมศึกษาประมาณ 5,000 คน จากผลการวิจัยพบว่า คนหูหนวกประมาณ 80% มักออกนอกบ้านเมื่อมีเวลาว่างเพื่อไปพบกลุ่มคนหูหนวกด้วยกัน การสื่อสาร 3G จะช่วยให้คนกลุ่มนี้ติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้น สามารถเชื่อมต่อกับล่ามภาษามือผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ได้ด้วยเช่นกัน

ประเทศไทยมีความพยายามจากหลายหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พิการ หนึ่งในนั้นคือ การพัฒนาโปรแกรมสนทนาผ่านระบบออนไลน์ (Net Meeting) สำหรับผู้พิการทางหูให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้พิการทางหูด้วยกันและคน ปกติ รวมทั้งสื่อสารแบบ 3 คนพร้อมกัน กับล่ามภาษามือ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย

นอกจาก นี้ ยังมีการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการอ่านหนังสือของผู้พิการทางสายตาซึ่งพัฒนาขึ้น โดยคนไทยเช่นกัน เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถดาวน์โหลดหนังสือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ เมื่อมีการให้บริการ 3G ซึ่งมีความเร็วในการเชื่อมต่อสูง การขยายตัวของสื่อสำหรับผู้พิการจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการออกแบบโปรแกรมใหม่ๆ และการพัฒนาจากโปรแกรมเดิม

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: