True” โชว์ไตรมาส 3 ฟื้นตัว!!! EBITDA โดยร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 ส่งผลกำไรสุทธิกว่าร้อยล้าน

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โชว์ผลประกอบการไตรมาส 3 ฟื้นตัวจากผลกระทบของฤดูกาลในไตรมาส 2 รายได้จากการให้บริการและ EBITDA ของกลุ่มทรู เติบโตต่อเนื่องนอกจากนี้ ทรูมูฟยังมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาและปีก่อนหน้า ขณะเดียวกัน การออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทได้รับการตอบสนองจากตลาดดีมาก ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือทางการเงินของกลุ่มทรูปรับตัวดีขึ้น

รายได้จากการให้บริการโดยรวม (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย หรือ IC) ของกลุ่มทรูในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากไตรมาสที่ผ่านมา เป็น 13 พันล้านบาท เนื่องจากการเติบโตของทรูมูฟและทรูวิชั่นส์หลังการปรับตัวดีขึ้นตามฤดูกาล ทำให้  EBITDA (กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย) โดยรวมเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.9 เป็น 4.8 พันล้านบาท หลังหักรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในไตรมาส 2 ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายด้านคอนเทนต์ของทรูวิชั่นส์หากเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า รายได้จากการให้บริการโดยรวม (ไม่รวมค่า IC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เนื่องจากการเติบโตของทรูมูฟและทรูออนไลน์ นอกจากนี้  EBITDA โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และความสำเร็จในการควบคุมรายจ่ายค่า IC สุทธิได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกำไรสุทธิจำนวน 123 ล้านบาท ในไตรมาส 3

ศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กล่าวว่า “ในไตรมาส 3 กลุ่มทรูมีความก้าวหน้าในหลายๆด้าน โดยผลประกอบการของทรูมูฟปรับตัวดีขึ้นมาก จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริการที่ไม่ใช่เสียง (Non-voice) ในขณะที่บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming – IR) เริ่มฟื้นตัว รวมทั้งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของทรูมูฟในการบริหารค่า IC สำหรับบริการบรอดแบนด์ มีรายได้เติบโตต่อเนื่อง และสามารถเพิ่มยอดผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิในอัตราก้าวกระโดดในไตรมาสนี้ นอกจากนั้น ทรูวิชั่นส์ยังได้รับอนุญาตจากบริษัท อสมทจำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการหารายได้จากการรับทำการโฆษณาในช่องรายการของทรูวิชั่นส์ซึ่งจะส่งผลให้มีการผลิตคอนเทนต์ต่างๆ เพิ่มขึ้นทำให้ผู้ชมได้รับชมรายการที่หลากหลายยิ่งขึ้นในขณะที่รายได้จากโฆษณาจะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่มีความสำคัญต่อไปในอนาคต”

สำหรับทรูมูฟ รายได้จากการให้บริการ(ไม่รวมค่า IC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากไตรมาส2 เป็น 5.9 พันล้านบาท เนื่องจากการเติบโตของบริการที่ไม่ใช่เสียง (Non-voice) และการฟื้นตัวของบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ นอกจากนี้   EBITDA ยังเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 17.7 เป็น 1.8 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายและค่า IC ได้อย่างต่อ-เนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า รายได้จากการให้บริการโดยรวมเติบโตร้อยละ 6.8 ส่วนใหญ่มาจากบริการแบบรายเดือน และ EBITDA ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอัตราร้อยละ 32.3 ด้วยรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นและรายจ่ายค่า IC สุทธิที่ลดลง

แม้ว่าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเข้าใกล้จุดอิ่มตัว แต่ทรูมูฟสามารถเพิ่มยอดผู้ใช้บริการรายใหม่ในไตรมาส 3 ได้ 117,559 รายทำให้มีจำนวนผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 15.4 ล้านราย ในขณะที่บริการแบบรายเดือนยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 22.5 จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นผลจากการดำเนินกลยุทธ์คอนเวอร์เจนซ์ และการจำหน่ายสมาร์ทโฟนอาทิ iPhone 3G และ 3G S รวมทั้ง แบล็คเบอร์รี่ นอกจากนั้น รายได้จากบริการที่ไม่ใช่เสียงยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอัตราร้อยละ15.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการบริการด้านข้อมูลเพิ่มขึ้น และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา รายได้จากบริการที่ไม่ใช่เสียงเติบโตร้อยละ 13.5 บางส่วนมาจากคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับรายการอะคาเดมี่ แฟนเทเชีย

ทรูออนไลน์มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา เป็น 6.5 พันล้านบาท โดยรายได้จากบริการบรอดแบนด์บริการคอนเวอร์เจนซ์ และรายได้จากธุรกิจใหม่ๆ เช่น บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และธุรกิจ Data Gateway เพิ่มขึ้นซึ่งสามารถชดเชยรายได้จากบริการโทรศัพท์พื้นฐานที่ลดลง สำหรับบริการบรอดแบนด์ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 จากปีก่อนหน้าเป็น1.4 พันล้านบาท โดยในไตรมาสนี้ สามารถเพิ่มยอดผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิได้ 17,955 รายทำให้มีจำนวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ ทั้งหมดประมาณ 665,000 ราย

ทรูวิชั่นส์ มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า เป็น 1.64 ล้านราย ในขณะที่การเริ่มรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ช่วยทำให้ยอดสมาชิกแพ็คเกจพรีเมี่ยมเติบโตขึ้น หลังจากได้รับผลกระทบจากฤดูกาลในไตรมาส 2 ยิ่งไปกว่านั้นอัตราการเปลี่ยนแพ็คเกจสำหรับลูกค้าในระดับกลาง-ล่างมาใช้แพ็คเกจที่มีราคาสูงกว่าของทรูวิชั่นส์ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 36.8 จากร้อยละ26.3 ในปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ในไตรมาส 3 ทรูวิชั่นส์มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากไตรมาสที่ผ่านมา เป็น 2.3 พันล้านบาท

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2552 กลุ่มบริษัททรูได้ชำระคืนหนี้จำนวน 4.9 พันล้านบาททำให้ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ลดลงเป็น 2.9 เท่า เมื่อเทียบกับ 3.6 เท่าในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

นพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน กล่าวเสริมว่า “สถานะทางการเงินของกลุ่มทรู ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทเพื่อชำระคืนหนี้ของทรูออนไลน์ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยสามารถระดมทุนได้ประมาณ 7 พันล้านบาทและหลังจากการจัดทำรีไฟแนนซิ่งให้กับธุรกิจทรูออนไลน์เรียบร้อยแล้ว บริษัทมีแผนที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับธุรกิจทรูมูฟ และธุรกิจทรูวิชั่นส์ต่อไป”

ทรูยืนยันให้การสนับสนุนการเข้าร่วมขบวนการคัดเลือกเพื่อรับใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี่ 2.1GHz ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ โดยศุภชัยกล่าวย้ำว่า “บริษัทจะเข้าร่วมขบวนการคัดเลือกใบอนุญาต 3G และมีแนวทางในการระดมทุนหลายแนวทาง รวมทั้งการใช้กระแสเงินสด ซึ่งมีจำนวนกว่า10,000 ล้านบาท ณ ปลายไตรมาส 3 ปี 2552 เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของบริการ 3G และมีความพร้อมที่จะให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ 3G ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ด้วยคอนเทนต์ โครงข่าย และบริการต่างๆ บนแพลทฟอร์มหลากหลาย ภายใต้ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ของกลุ่มทรู”

ที่มา : เทเลคอมเจอร์นัล

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: