ทีโอที จับมือกทช. เดินเครื่อง ยูเอสโอเฟส 2 เน้นเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

พล.อ.ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานกทช. กล่าวว่า การดำเนินการจัดทำประกาศโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) ระยะที่สอง กทช.ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ให้คำปรึกษา ซึ่งประกาศดังกล่าวใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.2552

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนหนึ่งมาจากรายได้ 4% ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 2 และ 3 จำนวน 24 ราย คาดว่าโครงการจะมีวงเงินใช้จ่ายไม่เกินปีละ 4,000 ล้านบาท

นายประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ กทช. กล่าวว่า หลังจากนี้อีก 2-3 ปี อุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อให้บริการโทรศัพท์สาธารณะในโครงการยูเอสโอก็ต้องมีค่าบำรุงรักษา ซึ่งทีโอทีสามารถนำค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามาลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโทรคมนาคมที่ต้องจ่ายให้ กทช. ได้ โดยการให้บริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานจะอิงตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก ซึ่งอนาคตอาจนำเทคโนโลยี 3จีมาให้บริการก็ได้

นายวรุธ สุวกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงในระยะที่สองจะเน้นการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต

ทีโอที ได้รับอนุมัติแผนงานโครงการยูเอสโอ จาก กทช. เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2549 ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ซึ่งได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบันโครงการระยะแรกเสร็จแล้ว โดยเน้นการเข้าถึงบริการโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ห่างไกล ทั้งหมู่บ้าน โรงเรียน และสถานีอนามัย รวมทั้งติดตั้งและให้บริการโทรศัพท์สาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว การมองเห็น และการได้ยิน

 

Source: Link

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: