คุมเกณฑ์ 3จี ไม่กระทบภาษี คลังวางกรอบไลเซนส์ใหม่เสริมสัมปทานเก่า 2จี

คุมเกณฑ์ 3จี ไม่กระทบภาษี คลังวางกรอบไลเซนส์ใหม่เสริมสัมปทานเก่า 2จี

คลังระบุรัฐบาลพร้อมเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เร่งออกใบอนุญาตสถาบันการเงินให้สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์  ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น คุมเงื่อนไขออก 3จี ต้องไม่กระทบรายได้รัฐ เผยชะลอโครงการอนุมัติเงินกู้ให้เขมร

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจในงานสัมมนาเศรษฐศาสตร์ประจำปีเรื่อง แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2553 : ปฏิรูปก่อนวิกฤติย้อนรอย จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถาบันปรีดี พนมยงค์ และสถานีวิทยุ FM 96.5 คลื่นความคิด ว่า ปีที่
ผ่านมารัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นมาตรการตัดไฟแต่ต้นลม ทำให้ช่วยลดปัญหาการว่างงานลงได้

จากที่เคยประเมินว่า ปีนี้จะมีการว่างงานสูงถึง 2 ล้านคน แต่ผลจากมาตรการเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ที่จ่ายให้ผู้ประกันตน 9 ล้านคน ทำให้การว่างงานลดเหลือ 500,000 คนเท่านั้น ขณะนี้รัฐบาลได้เดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะปานกลาง 2-3 ปี ผ่านโครงการไทยเข้มแข็งที่มีวงเงินสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)
โดยรัฐบาลจ่ายเฉลี่ยร้อยละ 4-5 ต่อปีของจีดีพี ส่วนเม็ดเงินโครงการไทยเข้มแข็งก้อนแรก จำนวน 350,000 ล้านบาท รัฐบาลประเมินว่า เพียงพอที่จะรักษาระดับและแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้นได้

สำหรับการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ต้องดำเนินการ 3 ระดับคือ การปฏิรูปในภาคประชาชนผ่านมาตรการสำคัญคือวันที่ 19 พ.ย.นี้ นายกรัฐมนตรีจะประกาศนโยบายปฏิรูปปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชน ที่ปัจจุบันต้องเสียดอกเบี้ย 50-60% ให้มาเป็นหนี้ในระบบ โครงการประกันรายได้เกษตรกร แทนการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ล่าสุดมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว 4 ล้านราย นอกจากนี้ รัฐบาลจะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง ได้ออกแผนพัฒนาสถาบันการเงินที่จะมีการออกใบอนุญาตให้ทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อรายย่อย หรือไมโครไฟแนนซ์

ส่วนการปฏิรูปภาคเอกชน จะมีการลดต้นทุนการขนส่ง โดยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น เพราะปัจจุบันไทยใช้การขนส่งระบบรางน้อย ทำให้มีต้นทุนสูงถึง 19-20% ต่อจีดีพี ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังอนุมัติแผนพัฒนาตลาดทุน โดยตั้งเป้าหมายว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้าตลาดทุนจะมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และเร่งปล่อยสินเชื่อให้ภาคเอกชนมากขึ้น ส่วนภาครัฐจะต้องมีการปฏิรูป โดยเน้นพัฒนาระบบธรรมาภิบาล และล่าสุดกระทรวงการคลัง จะเสนอคณะรัฐมนตรีแก้ไข พ.ร.บ.ศุลกากรในสัปดาห์หน้า เพื่อแก้ปัญหาความไม่โปร่งใส และเดินหน้าแก้ไข พ.ร.บ.สรรพสามิตในแนวทางเดียวกัน พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการคลัง ต้องรายงานการซื้อขายหุ้น และจะแก้ไขกรณีที่เจ้าหน้าที่สรรพากรที่รับเป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนที่เสียภาษี ซึ่งเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่ต้องได้รับการแก้ไข

นายกรณ์ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนในโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3จี ของรัฐวิสาหกิจ หากการลงทุนนั้นสามารถสร้างผลตอบแทนได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินภาษีของประชาชน แต่ต้องแยกว่ารัฐวิสาหกิจใดที่สมควรจะได้รับการสนับสนุน ส่วนการออกใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3จี กระทรวงการคลังมีความเป็นห่วงว่า จะทำให้ผู้ใช้บริการย้ายฐานไปยังระบบ 3จี จนทำให้รัฐอาจสูญเสียรายได้จากสัญญาสัมปทานในระบบ 2จี ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้กำหนดเงื่อนไขการออกใบอนุญาต 3จี เพื่อไม่ให้กระทบรายได้ของรัฐบาล

ส่วนกรณีความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ยังคงทำหน้าที่ตามปกติ โดยที่ผ่านมา กัมพูชาได้ขอรับการสนับสนุนจากไทย 3 โครงการ ซึ่ง 2 โครงการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 1 โครงการยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน โดยประเทศไทยขอสงวนท่าทีโครงการที่เหลือไว้ก่อน ขณะที่การทำหน้าที่ประธานอาเซียนในเวทีการประชุมรัฐมนตรีคลังเอเปกที่สิงคโปร์ ไทยทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนได้เป็นอย่างดี เพราะสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้ติดใจปัญหาระหว่างไทย-กัมพูชาที่เกิดขึ้น เพราะเป็นปัญหาระดับทวิภาคี ขณะเดียวกันไทยยืนยันมาตลอดว่าที่ผ่านมาเป็นผู้ถูกกระทำ

Source: บ้านเมือง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: