ครม.กู้เงินเพิ่ม4.7หมื่นล. ลงทุนรถไฟฟ้า-วางโครงข่าย”3จี”

คณะรัฐมนตรีอนุมัติกู้ เงินจากต่างประเทศเพิมขึ้นอีก 4.7 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ลงทุน 6 โครงการ ตั้งแต่รถไฟฟ้า,จัดหาหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าของรฟท. และ ให้ทีโอทีวางโครงข่ายโทรศัพย์มือถือ 3 จี

 

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ว่า ได้มีการเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอกรอบเงินกู้ต่างประเทศ สำหรับโครงการลงทุน 6 โครงการ รวม 1,353 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 47,385 ล้านบาท โดยหลังจากนี้ กระทรวงการคลังต้องเตรียมรายละเอียดเพื่อรับฟังความเห็นจากประชาชนและหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงเสนอให้รัฐสภาเห็นชอบ

สำหรับโครงการที่จะใช้เงินกู้ดังกล่าว ประกอบด้วย
1.โครงการ รถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JIGA) วงเงิน 19,735 ล้านบาท
2.โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า (น้ำหนักกดเพลา 20 ตัน) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จำนวน 7 คัน กู้ในลักษณะ Export Credit วงเงิน 1,050 ล้านบาท
3.โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตู้สินค้าจำนวน 308 คันของ ร.ฟ.ท. กู้ในลักษณะ Export Credit วงเงิน 700  ล้านบาท 4.โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า (น้ำหนักกดเพลา 15 ตัน) ของร.ฟ.ท. จำนวน 7 คัน กู้ในลักษณะ Export Credit วงเงิน 750 ล้านบาท 5.โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า (น้ำหนักกดเพลา 20 ตัน) ของ ร.ฟ.ท. จำนวน 13 คัน กู้ในลักษณะ Export Credit วงเงิน 1,950 ล้านบาท และ 6. โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ของ บริษัททีโอที กู้ในลักษณะ Export Credit วงเงิน 23,200 ล้านบาท

สำหรับกรอบการกู้ เงินจะเจรจาให้ได้ต้นทุนเงินกู้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องภาวะตลาด  และมีระยะเวลาการกู้เงินที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาลใน อนาคต โดยเงินกู้จาก JIGA จะพิจารณาต้นทุนการกู้เงินโดยใช้ต้นทุนที่ได้แปลงหนี้ต่างประเทศเป็นเงินบาท (swap rate) และนำมาเปรียบเทียบกับต้นทุนการกู้ในประเทศ

นายวัชระ กล่าวว่า นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงคลังเสนอใช้วงเงินกู้จาก Clean Technology Fund (CFT) ของธนาคารโลก จำนวน 10,000 ล้านบาท สำหรับโครงการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำของประเทศไทย ซึ่งคลังแสดงความสนใจที่จะกู้เงินจาก CFT โดยให้เหตุผลว่าเป็นแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำมาก ที่จะใช้สนับสนุนโครงการลงทุนพลังงานทดแทน ลดก๊าซเรือนกระจก โดยหลังจากนี้กระทรวงการคลังต้องทำรายละเอียดเพื่อฟังความเห็นและเสนอสภา พิจารณาอนุมัติเงินกู้ดังกล่าวต่อไป

Source: Link

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: