ความเห็นแย้งจากหนึ่งในกทช: ไม่เห็นด้วยกับการประมูล 3G

เป็นเอกสารความเห็นแย้งกับของหนึ่งในกทช ว่าด้วยเรื่องการ ประมูลคลื่น 3G ชี้ทั้งไม่รอบคอบ ไม่มีการถกเถียง ละเลยรูปแบบการ ประมูล ที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม (Click ที่รูปเพื่ออ่านรูปขนาดใหญ่)

1

2

3

4

5

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: