กทช.ยันเดินหน้า3จีต่อ ไม่เกี่ยวครม.เศรษฐกิจ

กทช. ระบุไม่ต้องรายงาน ครม.เศรษฐกิจ เป็นหน้าที่ คลัง-ไอซีที หาทางรอดทีโอที-กสท เดินหน้าจัดประชาพิจารณ์ตอบข้อสงสัย และประมูล 3จี ต่อ

นาย ประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กล่าวหลังการประชุมบอร์ดวานนี้ (28 ต.ค.) ว่า กทช. ไม่มีหน้าที่ต้องทำรายงานเสนอให้ ครม.เศรษฐกิจ เพราะข้อเป็นห่วงที่ ครม.เศรษฐกิจมี ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแนวทาง 3จีของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ในฐานะรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) ขณะที่ กทช. ดูภาพรวมการแข่งขันทั้งหมด

ส่วน ข้อสังเกตที่นายกรัฐมนตรีเป็นห่วง เช่นการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันของผู้ประกอบการที่รับใบอนุญาตและรับจัด สรรคลื่นความถี่ใหม่ เป็นเรื่องที่ กทช.จะรับมาพิจารณาและกำหนดเป็นประเด็นในการรับฟังความคิดเห็นวันที่ 12 พ.ย. นี้

นอกจากนี้ กทช. ได้ไปร่วมงานสัมมนากับคณะกรรมาธิการวุฒิสภาประเด็นเรื่อง 3จี ก็มีความเห็นออกมา 2 แนวทาง คือ 1.หาก กทช. ไม่ดำเนินการถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ถูกฟ้องร้องได้ และ 2.กทช. ดำเนินการโดยไม่มีอำนาจ ถูกฟ้องร้องได้เช่นกัน ดังนั้น กทช. จึงถือแนวทางว่าทำงานตามกรอบนโยบายที่วางไว้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมจัดสรรคลื่นความถี่ แต่ ณ เวลานี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นมติชัดเจน เพราะยังต้องรอการประชาพิจารณ์อีกครั้ง

จากกรอบการทำงานในปัจจุบัน คาดว่าจะสามารถประกาศหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมประมูล (ไอเอ็ม) เพื่อจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ได้ก่อนเดือนธ.ค. แต่การประมูลจริงจะเริ่มได้ทันหรือช้ากว่ากำหนดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น การกำหนดระยะเวลาก่อนเริ่มประมูลหลังจากประกาศไอเอ็ม ประเด็นกฎหมายกรณีมีผู้ฟ้องร้องศาลปกครอง และ หากมี กทช. ใหม่เข้ามาก่อนประกาศไอเอ็ม อาจมีผลต่อระยะเวลาเริ่มประมูล

พร้อมกัน นี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการประชาพิจารณ์วันที่ 12 พ.ย. และกำหนดประเด็นประชาพิจารณ์ที่สำคัญ เช่น การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ให้ตกลงกัน หรือบังคับให้ทุกรายต้องใช้ร่วมกัน ข้อกำหนดการขอใช้ของผู้ให้บริการเอ็มวีเอ็นโอ การชำระเงินประมูล เช่น ชำระครั้งเดียว, แบ่งชำระ 50% เวลา 6 เดือน หรือ 50% และ 25%

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: