Sprint เปิดตัวบริการ 4G ใน 10 เมืองเพิ่ม

ที่ประเทศไทยบริการ 3G ยังไม่เปิดประมูล แต่นายกฯ บอกประมูล 3G ต้องเสร็จภายในปีนี้ แต่ในสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Sprint ได้เปิดตัวบริการบรอดแบรนด์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 4G ในอีก 10 เมือง

โดยเป็น 8 เมืองของมลรัฐเทกซัส และ 2 เมืองของมลรัฐออริกอน ผู้ใช้บริการ 4G จะสามารถดาวน์โหลดได้สูงสุด 12Mbps และในเวลาปกติจะดาวน์โหลดได้ที่ 2-4Mbps ซึ่ง Sprint เองกล่าวว่า 4G จะเร็วกว่า 3G ถึง 10 เท่า ส่วนค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าบริการ 3G อยู่ 10 ดอลล่าร์สหรัฐ

ที่มา:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: