คนไทยตีปีก เตรียมใช้คลื่น 3 G หลัง TOT คุย CAT ลงตัว (ข่าวเก่า)

ข่าวเก่า 4 เดือนแล้ว ไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลย

คนไทยตีปีก เตรียมใช้คลื่น 3 G หลัง TOT คุย CAT ลงตัว (10/07/51) ดร.มั่น พัธโนทัย รมต.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โชว์ผลงานกล่อม TOT และ CAT ตกลงผลประโยชน์ร่วมกันลงตัว เห็นร่วมให้ TOT ได้รับสัมปทาน แต่จ่ายค่าเสียโอกาสให้ CAT จำนวน 2.4 ล้านบาท หลังยื้อกันยาวนาน 7 ปี ด้าน CAT เตรียมเงินไปพัฒนา คลื่น CDMA เทียบ 3G ต่อไป ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ที โอที จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทสามารถบรรลุเรื่องข้อตกลงกับทางบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) ในการโอนสิทธิและหน้าที่ในคลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz. ได้แล้วโดยบริษัทจะจ่ายค่าเสียโอกาสทางธุรกิจให้กับ CAT เป็นเงิน 2,400 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาชำระเงินทั้งสิ้นเป็นเวลา 5ปี ทั้งนี้บริษัทจะมีการใช้งบประมาณในส่วนแรกจำนวน 2-3 พัน ล้าน พัฒนาระบบส่วนหนึ่งให้ใช้งานได้ก่อนประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว และ กัมพูชา โดยจะเริ่มพัฒนาในส่วนของกรุงเทพฯและปริมณฑลก่อน ซึ่งคาดว่าภายในสามเดือนน่าจะสามารถเปิดให้ใช้บริการคลื่นความถี่ 3G ให้กับลูกค้าของคลื่น TOT โม บายของบริษัทก่อน ขณะที่การจัดสัมปทานด่านความถี่ให้กับผู้บริการเครือข่ายพันธมิตรนั้นบริษัท ก็จะจัดสรรให้มีความยุติธรรมและเหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทจะมีการทำการตลาดด้วยตนเอง โดยแบ่งเป็นอัตราส่วนลูกค้า 20:80 ด้วยการแยกบทบาทระหว่าง TOT 3G Network Operator และ TOT Service Provider ทั้ง นี้เชื่อว่าการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กับ ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งไม่มีความซับซ้อนในการลงทุนด้านโครงข่ายมากนัก ด้าน ดร.สถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ CAT Telecom เผยว่า หลังจากได้เงินค่าเสียโอกาสจาก TOT แล้วบริษัทจะนำเงินที่ได้ไปพัฒนาระบบ CDMA ที่เป็นสัมปทานของบริษัทให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับสัญญาณ 3G ต่อไป.

Source: Link

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: