มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคออกโรง

 มูลนิธิผู้บริโภค ออกแถลงการณ์เรียกร้อง กทช. ขอให้เปิดรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเปิดประมูล เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค

เขาเรียกร้อง 3 เรื่องคือ

1.กทช. ควรขยายกรอบการรับฟังความคิดเห็นที่รวมถึงผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ เช่น หลักประกันการเข้าถึงบริการของกลุ่มคนพิเศษ ด้านหลักประกันราคา โดยควรกำหนดเพดานขั้นสูงของบริการด้านวอยซ์ สำหรับ 3 จี ไว้ไม่เกิน 50 สตางค์ ต่อนาที  เนื่องจากผู้ประกอบการที่จะได้คลื่น 3 จี ได้ลดต้นทุนจากการจ่ายสัมปทานให้รัฐวิสาหกิจในรูปส่วนแบ่งรายได้

2. กทช.ควรออกอนุญาต 3 จีเพียง 1-2 ใบเท่านั้น แทนการจัดสรร 4 ใบ เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการ ของการใช้ 3 จี ที่คาดการณ์ว่าจะมีผู้บริโภคเปลี่ยนจาก 2 จี ไปใช้ 3 จี ประมาณ 10% ของประชากรไทย เพื่อการจัดสรรใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

            3. ควรสนับสนุนให้เกิดกลไกติดตามและกำกับเนื้อหาสำหรับ 3 จี  ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีทางอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเกม การพนัน และการล่อลวงเด็กและผู้หญิง

                มีความเห็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะ  กับข้อเสนอนี้

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: