มติ ครม. ศก เรื่อง3 G

นายกฯ ยันผลักดันโครงการประมูล 3G ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

 “ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็น เพราะประเทศในภูมิภาคใช้กันหมดแล้ว ของเราล่าช้า อยากให้ได้บริการที่ดี แต่กติกาทุกอย่างต้องเป็นธรรมและโปร่งใส” นายกรัฐมนตรี ระบุ
         ส่วนข้อกังวลในกรณีที่ยังไม่มีองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)เกิดขึ้นในขณะนี้ จะติดขัดให้ไม่สามารถเดินหน้าประมูลระบบ 3G ได้หรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของคณะกรรมการประกอบกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) เพราะถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรง
         ส่วนการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจวันนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตไว้หลายประการ เช่น ในการประมูลระบบ 3G ต้องการให้ กทช.กำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนก่อนจะเปิดประมูล ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและเครือข่ายที่จะให้บริการ รวมถึงการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะในกิจการโทรคมนาคมที่ผู้ประกอบการที่ขอใบอนุญาตจะต้องมีสัญชาติไทย และหากเปิดประมูลให้แก่เอกชนแล้ว ต้องการให้ กทช.สรุปผลกระทบที่จะมีต่อ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท.โทรคมนาคม ว่าจะมีอะไรบ้าง ซึ่งเลขาธิการ กทช.ได้รับข้อเสนอจากรัฐบาลไปปฏิบัติ
         สำหรับการแข่งขันที่อาจมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่กับรายเล็กนั้น กทช.ต้องรับไปพิจารณาเพื่อจัดตั้งกติกาให้เกิดความชัดเจน
         นอกจากนี้ ครม.เศรษฐกิจได้รับทราบแนวทางการแข่งขันระหว่างภาคเอกชน ซึ่ง กทช.ยืนยันว่าจะใช้กลไกการตลาดเป็นตัวแข่งขัน แต่ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นการเสนอการตั้งค่าตอบแทนในระดับราคาที่สูง เพียงแต่เสนอให้มีการตั้งราคาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: