ไอซีทียัน3ธ.ค.คนกรุงได้ใช้3จี

ไอซีทียัน3ธ.ค.คนกรุงได้ใช้3จี

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

รมว.ไอซีทียัน3 ธ.ค.ชาวกรุงเทพฯปริมณฑลได้ใช้ 3Gแน่นอน
ร้อย ตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวถึงการดำเนินการเตรียมเปิดให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ที่ดำเนินการโดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บนคลื่นความถี่เดิม 1900 เมกกะเฮิรตซ์ว่า การติดตั้งสถานีโครงข่าย 3G ขณะนี้ติดตั้งแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 70 โดยยืนยันว่า จะสามารถเปิดให้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลได้ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 อย่างแน่นอน
ด้านสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ หรือ กทช.กำลังเตรียมเปิดให้บริการโครงข่าย 3G เช่นกันบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 กิ๊กกะเฮิรตซ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการประมูลจัดสรรคลื่นความถี่และออกใบ อนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการ ที่สามารถประมูลคลื่นความถี่ได้ และในวันนี้ กทช. ได้เปิดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจำลองสถานการณ์ การประมูลคลื่นความถี่ 3G ขึ้น โดยในการประชุมมีผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกมาให้คำแนะนำถึงขั้นตอนการประมูล คลื่น และผลดีผลเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการประมูล พร้อมกับคำแนะในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต การเอาเปรียบระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และรายเล็ก เช่น การฮั้วประมูลในการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออี-ออคชั่น หน่วยงานที่กำกับดูแลก็ควรดำเนินการป้องกัน เช่น ติดตั้งซอฟต์แวร์กรองข้อมูลในการใช้ระบบอี-ออคชั่นของแต่ละผู้ประกอบการ ตลอดจนการเสนอราคาที่อาจเป็นที่มาของต้นทุนที่สูงเกินไป จนเป็นการผลักภาระค่าบริการไปสู่ผู้บริโภค

นอกจากนี้ ในวันพรุ่งนี้ (9 ต.ค.52) ทาง กทช. จะมีการเปิดทดลองประมูลคลื่นความถี่ 3G แบบสมจริง จากตัวแทนในหลายหน่วยงาน เพื่อประเมินหาข้อผิดพลาด ที่อาจจะเกิดขึ้นในการประมูลจริง ในเดือนธันวาคม 2552 มา
ปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

Source: http://www.posttoday.com/breakingnews.php?id=70682

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: